PEŠAČKA STAZA U SELU SENJE KOD ĆUPRIJE !!!

DarkoAdmin

Senje- Staza kreće od manastira Ravanica, preko makadamskog puta gore levo od regionalnog puta Ćuprija-Senje-Senjski Rudnik, severno od manastira.

Staza kreće od manastira Ravanica, preko makadamskog puta gore levo od regionalnog puta Ćuprija-Senje-Senjski Rudnik, severno od manastira.

Na samom početku ovog puta, ruta pešačke staze prolazi pored manastirkog vinograda, voćnjaka i manastirske ekonomije na kojoj se proizvode čuveni biljni melemi.

U ovom delu se nalazi već obeležena turistička pešačka staza sa vidikovcem.

Dalje ruta pešačke staze vodi makadamskim putem kroz šumovite predele Kučajskih planina pored vikend i lovačkih kuća.

Na 2,36 kilometra od manastira Ravanica se nalazi raskrsnica na tzv. mestu Bikovac. Na ovom mestu se račvaju još dve pešačko/biciklističke staze. Jedna vodi prema Senjskom Rudniku, a druga prema Starom Selu preko Zubrovske reke.

Na 2,8 kilometru staze se nalazi zaseok koji pripada Starom Selu, gde se nalaze farme domaćih životinja u okviru poljoprivrednih gazdinstava koje proizvode sir, meso, rakiju i ostale poljoprivredne proizvode.

Takođe, u blizini ove tačke rute se nalazi i zasad lekovitog bilja-smilja.

Od 3. kilometra pa do 4. kilometra rute je tzv. mesto Pirivoje, svojevrsni vidikovac sa kog puca pogled na Pomoravlje, Juhor, Gledićke planine, Jastrebac i Kopaonik.

Na ovom potezu je postavljeno odmorište!

Na 5,90 kilometru staze se nalazi kuća za odmor Milosavljević sa određenim smeštajnim kapacitetima. Pored kuće za odmor Milosavljević se nalazi još jedan vidikovac tzv. „deda Lunina stena“ odakle puca vidik na Pomoravlje.

Takođe okolne šume su pogodne za sakupljanje i proučavanje pečuraka od ranog proleća do kasne jeseni zbog specifičnih šumskih zajednica koje pogodoju pojavljivanju gljiva i pečuraka.

Po izbijanju sa šumskog zemljanog puta, na 6,53 kilometru se nalazi crkva svetog Jovana koja je sagrađena na ostacima starog hrišćanskog hrama iz 11-12 veka. Takođe u blizini crkve se nalazi uređeni izvor sa vodom za piće.

Na 7,40 kilometru ove pešačko/planinarske staze se nalazi planinarski dom Nebesko brdo. U okviru ovog planinarskog doma postoji desetak soba za prenoćište (20-25 ljudi), ergela konja i konjički klub. Sam objekat se nalazi u mestu tzv. Nemanja, navodno jer je Stefan Nemanja vidao rane posle nekog ranjavanja.

Na nekoliko stotina metara od doma Nebesko Brdo se nalazi postorojenje za snabdevanje pijaćom vodom Ćuprije poznato kao izvorište Nemanja. Voda iz ovog izvorišta se uliva u reku Mirosavu koja protiče pored samog doma.

Reka Mirosava je navodno dobila takvo ime jer je Sava Nemanjić mirio zavađenu braću na njoj. U ovom objektu se održava i manifestacija Dani gljiva Ćuprija koju posećuje veliki broj lokalnog stanovništva ali i značajan broj gostiju iz cele Srbije i inostranstva.

Takođe, u blizini planinarskog doma Nebesko brdo se gradi staza za downhill biciklizam, koju prave biciklisti entuzijasti iz Ćuprije.

Dalje ruta vodi makadamskim putem pored toka reke Mirosave prema selu Ivankovac, a prolazi se kroz polja atara sela Paljana.

Od 7,60 kilometra staze prateći Mirosavu nizvodno sa desne strane ostaje četinarska šuma Bostava kao izuzetan lovni revir.

Kroz polja i voćnjake stazom se dolazi do 8,40 kilometra gde je skretanje za ribnjak i jezero za rekreativno pecanje šarana i odmor u prirodi.

Dalje, posle 1,20 kilometra, na 9,60 kilometru se izbija na asfaltiranu seosku ulicu u selu Ivankovac.

Na 9,80 kilometru ova pešačka staza se ukršta sa biciklističkom stazom Ćuprija-Ivankovac-Senje-Stranac-Ćuprija. Prolazi se kroz selo Ivankovac, pored lovačke česme, mesto sa pijaćom vodom i mestom za odmor, zatim preko mosta na reci Mirosavi, preko polja gde se nalaze šančevi iz bitke kod Ivankovca i stiže se do krajnje tačke ove pešačke staze, spomen park Boj na Ivankovcu, na 10,66 kilometru rute.

Od spomen parka Boj na Ivankovcu staza vodi tzv „donjim putem“ ka šumi Bostava…

Izvor: selosenje.blogspot.com

Next Post

Miroslav Pavlović, opančar iz Kloke kod Topole, čuvar tradicije !!!

Opančarstvo spada u jako stare zanate, takođe se nalazi na listi nematerijalnog kulturnog nasleđa Srbije.

Možda vas interesuje i ...